Jan Hansen Sygemeldt

12-Mar-2015 Jan Hansen langtidssygemeldt
Jan er i øjeblikket sygemeldt på ubestemt tid. 2 operationer i ryggen har gjort ham uarbejdsdygtig i en længere periode. Han vil derfor ikke være at træffe på mail eller tlf. det næste lange stykke tid.

Den daglige drift vil fortsætte som sædvanligt. Alle henvendelser bedes I rette til Nina eller Thomas på kontoret på tlf. 63 16 63 00 eller mail: nt@invatrade.dk / tv@invatrade.dk

Er der spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til kontoret.

 
Venlig Hilsen

Flemming Holm